Bouwbreed informatiesysteem

Stichting STABU, opgericht op 13 oktober 1976, is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

 

Doelstelling van STABU:

Alle partijen in het Nederlandse bouwproces gebruiken in alle fasen de STABU-producten als onderlegger voor hun kwalitatieve informatiebehoefte en informatie-uitwisseling, dit in een eendrachtige samenwerking met de andere informatieleveranciers op dit terrein en aangelegen terreinen zoals de getekende informatie en de kosteninformatie.

 

STABU en Installatietechniek:

Ook Adviseurs en Installateurs maken dus gebruik van de STABU methodiek voor de opbouw van bestekswerk, begrotingen, tekenwerk en calculaties. Hieronder aangegeven de opbouw van installatietechnische hoofdstukken binnen de STABU methodiek.

 

Adresgegevens

Stichting STABU Postbus 36 6710 BA EDE Willy Brandtlaan 81 6716 RJ EDE Tel. (0318) 63 30 26 Fax (0318) 63 59 57 E-mail: postmaster@stabu.nl

 

00 ALGEMEEN

0001 ALGEMENE OMSCHRIJVING

0002 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

0003 WERKZAAMHEDEN DERDEN

0004 AANBESTEDING/INSCHRIJVING

 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

0101 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

0102 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

0103 VERZEKERINGEN

0104 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

0105 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

0106 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

0500 ALGEMEEN

0531 LOODSEN EN KETEN

0532 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

0533 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

0534 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

0541 INRICHTING WERKTERREIN

0542 AFSLUITINGEN EN RECLAME

0543 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

0550 MAATVOERING

0551 OPMETEN

0552 UITZETTEN

0561 TIJDELIJKE DRAINAGE

0562 TIJDELIJKE BEMALING

0571 TIJDELIJKE DAMWANDEN

0572 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN

0573 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN

0574 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN

 

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

1400 ALGEMEEN

1411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

1412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

1413 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

1420 BESTAAND WERK

1431 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

1432 METALEN BUISLEIDINGEN

1433 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

1438 VERBINDINGEN

1440 GOTEN

1451 PUTTEN

1452 AFSCHEIDERS

1453 KOLKEN

1454 TANKS

1460 APPENDAGES

1461 APPENDAGES IN LEIDINGEN

1481 ISOLATIE

 

47 BINNENINRICHTING

4700 ALGEMEEN

4731 KASTEN

4732 STELLINGEN

4733 GARDEROBES

4734 CONTAINERS EN BAKKEN

4741 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN

4742 BALIES

4744 ZITMEUBELS

4751 BEWEGWIJZERING

4752 RECLAME-OBJECTEN

4760 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE

4780 STELPOSTEN

 

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

5000 ALGEMEEN

5011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5031 DAKGOTEN

5032 DAKGOOTBEKLEDINGEN

5041 METALEN BUISLEIDINGEN

5042 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

5048 VERBINDINGEN

5050 APPENDAGES

5051 APPENDAGES IN LEIDINGEN

5060 TANKS

5062 FILTERS

 

51 BINNENRIOLERING

5100 ALGEMEEN

5111 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5112 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5113 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

5131 METALEN BUISLEIDINGEN

5132 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

5133 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

5138 VERBINDINGEN

5141 GOTEN

5142 PUTTEN

5143 AFSCHEIDERS

5150 POMPEN EN TANKS

5161 APPENDAGES IN LEIDINGEN

5162 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

5163 APPENDAGES OM LEIDINGEN

5164 SLANGEN

5181 ISOLATIE

5182 ISOLATIE-AFWERKINGEN

 

52 WATERINSTALLATIES

5200 ALGEMEEN

5211 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5212 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5213 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

5231 METALEN BUISLEIDINGEN

5232 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

5233 VERDELERS EN VERZAMELAARS

5234 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN

5238 VERBINDINGEN

5240 POMPEN EN APPARATEN

5251 VOORRAADTOESTELLEN

5252 DOORSTROOMTOESTELLEN

5261 APPENDAGES IN LEIDINGEN

5262 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

5263 APPENDAGES OM LEIDINGEN

5281 ISOLATIE

5282 ISOLATIE-AFWERKINGEN

 

53 SANITAIR

5300 ALGEMEEN

5311 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5330 SANITAIRCOMBINATIES

5331 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

5332 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES

5333 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES

5334 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES

5370 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

5380 TOEBEHOREN SANITAIR

 

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

5400 ALGEMEEN

5411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5413 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

5431 METALEN BUISLEIDINGEN

5438 VERBINDINGEN

5440 BRANDBLUSTOESTELLEN

5450 APPENDAGES

5460 FLESSEN EN TANKS

 

55 GASINSTALLATIES

5500 ALGEMEEN

5511 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5512 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5513 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

5531 METALEN BUISLEIDINGEN

5532 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

5533 VERDELERS EN VERZAMELAARS

5538 VERBINDINGEN

5540 FLESSEN EN TANKS

5551 APPENDAGES IN LEIDINGEN

5552 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

5553 APPENDAGES OM LEIDINGEN

 

56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

5600 ALGEMEEN

5611 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

5612 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

5613 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

5631 METALEN BUISLEIDINGEN

5632 VERDELERS EN VERZAMELAARS

5633 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

5638 VERBINDINGEN

5640 APPARATEN, FLESSEN EN TANKS

5651 APPENDAGES IN LEIDINGEN

5652 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

5653 APPENDAGES OM LEIDINGEN

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

6000 ALGEMEEN

6011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

6012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

6013 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

6014 PROEFOPSTELLINGEN

6031 METALEN BUISLEIDINGEN

6032 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

6033 VERDELERS EN VERZAMELAARS

6034 METALEN KANALEN

6035 KUNSTSTOF KANALEN

6038 VERBINDINGEN

6041 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

6042 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE

6051 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

6052 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

6060 FLESSEN EN TANKS

6071 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN

6072 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN

6073 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN

6074 APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN

6081 ISOLATIE

6082 ISOLATIE-AFWERKINGEN

6083 REGELAPPARATUUR

 

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

6100 ALGEMEEN

6111 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

6112 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

6113 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

6114 PROEFOPSTELLING

6131 MINERALE KANALEN

6132 METALEN KANALEN

6133 KUNSTSTOF KANALEN

6138 VERBINDINGEN

6141 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

6142 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

6143 VENTILATOREN

6151 BINNENROOSTERS

6152 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN

6160 APPENDAGES

6181 ISOLATIE

6182 ISOLATIE-AFWERKINGEN

6183 REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

 

62 KOELINSTALLATIES

6200 ALGEMEEN

6211 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

6212 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

6213 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

6214 PROEFOPSTELLING

6231 METALEN BUISLEIDINGEN

6232 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

6233 VERDELERS EN VERZAMELAARS

6238 VERBINDINGEN

6241 CENTRALE KOELAPPARATEN

6242 LOKALE KOELAPPARATEN

6251 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE

6252 KOELLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

6260 TANKS

6271 APPENDAGES IN LEIDINGEN

6272 APPENDAGES AAN LEIDINGEN

6273 APPENDAGES OM LEIDINGEN

6274 APPENDAGES KOELLICHAMEN

6281 ISOLATIE

6282 ISOLATIE-AFWERKINGEN

 

68 REGELINSTALLATIES

6800 ALGEMEEN

6811 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

6812 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

6813 KEURING EN BEPROEVING

6831 MEETORGANEN EN OPNEMERS

6832 REGELAARS

6833 CORRIGERENDE ORGANEN

6834 BEDIENENDE ELEMENTEN

6841 VERWERKINGSAPPARATUUR

6851 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN

6852 OMVORMERS

 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

7000 ALGEMEEN

7011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

7012 WERKBESCHEIDEN

7013 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

7014 REVISIEBESCHEIDEN

7016 PROEFOPSTELLINGEN

7020 BESTAAND WERK

7031 TRANSFORMATOREN

7032 AGGREGATEN

7033 OMZETTERS

7034 ACCUMULATOREN

7035 NO-BREAKSYSTEMEN

7036 FILTERS

7037 BLINDSTROOMCOMPENSATOREN

7038 TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VERVAARDIGD

7041 KANALISATIE

7042 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN

7043 DOORVOERINGEN

7051 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOGSPANNING

7052 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING

7053 RAILKOKERSYSTEMEN

7054 MEETINSTRUMENTEN

7055 BEVEILIGINGSTOESTELLEN

7061 ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING

7062 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING

7063 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS

7064 DRADEN

7065 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL

7071 SCHAKELAARS, HOOGSPANNING

7072 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING

7073 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, HOOGSPANNING

7074 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING

7075 SCHAKELAARCOMBINATIES

7078 SPANNINGSRAILS

7081 VERLICHTINGSARMATUREN

7082 LAMPEN

7083 VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS

7084 ELEKTRISCHE TOESTELLEN

7088 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

 

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

7500 ALGEMEEN

7510 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN

7511 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN

7512 WERKBESCHEIDEN

7513 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTR.

7514 REVISIEBESCHEIDEN

7515 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING

7516 PROEFOPSTELLINGEN

7520 BESTAAND WERK

7531 CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR

7532 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR

7533 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN

7537 VOEDINGSAPPARATUUR

7541 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR

7542 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR

7543 SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR

7544 SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR

7545 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR

7546 COMMUNICATIE-APPARATUUR

7551 REGISTRATIE-APPARATUUR

7552 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR

7553 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

7561 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN

7562 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN

7565 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS

7571 VERBINDINGSMATERIAAL

7572 SIGNAALVERDELERS

7573 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL

7581 GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR

7582 SOFTWARE

7583 GEGEVENSDRAGERS

78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN

7800 ALGEMEEN

7811 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

7812 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

7813 NIET-AUTONOME FUNCTIES

7814 AUTONOME FUNCTIES

7815 MENS-MACHINEDIALOOG

7816 BEVEILIGING

7817 BEHEERFUNCTIES

7831 SYSTEEMPROGRAMMA'S

7832 APPLICATIEPROGRAMMA'S

7833 DATABEHANDELING

7841 CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR

7842 RANDAPPARATUUR

 

80 LIFTINSTALLATIES

8000 ALGEMEEN

8011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

8012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

8013 KEURING

8031 LIFTKOOIEN

8032 CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE

8033 AANDRIJVINGEN

8034 BESTURING EN SIGNALERING

8035 SCHACHTTOEGANGEN

8080 TOEBEHOREN

81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

82 HEF- EN HIJSINSTALLATIES

83 GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN

 

84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

8400 ALGEMEEN

8411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

8412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

8413 BEPROEVING EN KEURING

8430 RAILTRAJECTEN

8440 DAKBALKEN EN -HAKEN

8450 DAK- EN GEVELWAGENS

8460 HANGSTEIGERS

8470 GEVELLADDERS

8480 GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN

 

 

 

download-pdf