Subsidie voor lucht-waterwarmtepomp

 

Vanaf 1 juli 2017 gelden nieuwe voorwaarden voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Er komt een hogere vergoeding voor de lucht-waterwarmtepomp.

Het budget van de subsidie voor 2017 wordt bovendien verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro.
Meer subsidie voor lucht-waterwarmtepomp
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld als een tegemoetkoming in de aanschafkosten voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Op 6 december 2016 is de regeling voor het eerst gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwe versie 6 juni 2017
Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant.

De nieuwe publicatie treedt in werking op 1 juli 2017. Deze nieuwe versie verschilt op de volgende punten van de vorige.
WarmtepompenDe subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd.

Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. BudgetHet budget voor 2017 wordt opgehoogd van 70 miljoen naar 90 miljoen euro. 

DoelgroepOok gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen subsidie aanvragen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak. 

Overgangsperiode voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.

Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.