Technisch handboek binnenriolering

 

Dit technisch handboek binnenriolering behandelt de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater van woningen, en woon- en utiliteitsgebouwen met behulp van kunststof leidingsystemen.

De inhoud omvat alle aspecten van ontwerp tot en met de montage.

Het handboek is bestemd voor opdrachtgevers, architecten, bouwkundigen, woningbouwcoöperaties, toezichthouders en uiteraard voor de installateur.

Dit technisch handboek binnenriolering behandelt de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater van woningen, en woon- en utiliteitsgebouwen met behulp van kunststof leidingsystemen.

De inhoud omvat alle aspecten van ontwerp tot en met de montage.

Het handboek is bestemd voor opdrachtgevers, architecten, bouwkundigen, woningbouwcoöperaties, toezichthouders en uiteraard voor de installateur.
Dit boek beoogt niet volledig te zijn.

Het is bedoeld als hulpmiddel naast NEN, NPR en andere publicaties.

Afbeeldingen zijn gedeeltelijk overgenomen uit NEN 3215 en NPR 3216.

Doordat het boek ook aandacht schenkt aan de achtergronden van voorschriften en richtlijnen, worden deze begrijpelijker.

Dit bevordert het vinden van logische en praktische oplossingen en voorkomt problemen.

 

Download handboek binnenriolering