Gekoeldwaterleidingberekening


Wij zullen de leidingdiameters berekenen voor woning- en utiliteitsbouw volgens de ISSO-publicatie 18.

U ontvangt van ons een overzichtelijke uitdraai met:

 -Vermogens (watts) per leidingdeel.

-Massastroom (kg/sec) de snelheid per leidingdeel.

-De benodigde leidingdiameters voor op de installatietekeningen.  

 

Om een gekoeld-waterleidingberekening te kunnen maken, hebben wij van u de onderstaande gegevens nodig:

– Een tekening op papier of digitaal mag ook een schets zijn met hierop het leidingwerk, afsluiters, inregelafsluiters, afgifte-elementen, enz.

 indien u niet in bezit bent van een tekening met daarop het leidingwerk, dan kunnen wij dit eventueel voor u verzorgen.

– Het soort leidingmateriaal wat toegepast gaat worden

– Bij aanpassing aan de installatie de aanwezige leidingdiameters vermelden op tekening.

– Een koelunitselectie (merk, type, afmetingen)

– Benodigde vermogen afgifte per afgifte-element

– Aanvoer en retourtemperatuur

– Koelmachne, warmtepomp, enz.)

– Alle overige gegevens die van toepassing kunnen zijn voor de gekoeld-waterleidingberekening.

 

Vraag ons direct om een vrijblijvende offerte voor een gekoeld-waterleidingberekening.

 

CV leidingberekening

Gasleidingberekening

Gekoeldwaterleiding berekening

Hemelwaterleidingberekening

Luchtkanalenberekening

Vuilwaterleidingberekening

Waterleidingberekening

Warmteverliesberekening