Welkom op de website van

 westland engineering

Cobouw

  • De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft zeven aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het dodelijke ongeval tijdens een hijsklus bij de renovatie van het voormalige VROM-gebouw in Den Haag. Dit zijn ze. Aan het Rijksvastgoedbedrijf en leden van Opdrachtgeversforum in de bouw 1. Breng vóór de aanbesteding van bouwprojecten de relevante omgevingsfactoren in kaart en gebruik deze voor het formuleren van een realistische en veilig realiseerbare bouwopdracht.

  • Een uitvoerder van het prestigieuze bouwproject in Den Haag waar vorig jaar tijdens het hijsen van steigerdelen een vrouw om het leven kwam, wilde de bewuste operatie eigenlijk afkeuren. Hij werd echter teruggefloten om vertraging te voorkomen. Dat valt op te maken uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ongeval op het project van bouwbedrijf BAM. Rijnstraat 8. Het voormalige gebouw van het ministerie van VROM ondergaat een ware metamorfose. De bouwruimte is beperkt. Dagelijks duizenden mensen lopen erlangs.

  • Wim van der Maas en Daan Stuit zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De twee “mkb’ers pur sang” kregen de versierselen woensdagochtend opgespeld door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB Infra en tot januari 2016 directeur van Aannemersfederatie Nederland. Daarvoor was hij algemeen directeur en beleidsdirecteur van MKB-Nederland. Daan Stuit was tot juni 2016 voorzitter van MKB Iinfra en tot januari 2017 vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland.

  • Meisjes blijken beter in bestraten dan jongens. En hij heeft helemaal niets tegen juffen. En toch durft Pascal Arts, directeur van Kelderbouw een gevoelig onderwerp aan te snijden. “Misschien staan er wel te weinig meesters voor de klas.” De strijd om gekwalificeerd personeel is nu al losgebarsten, merkt Arts. Sommige van zijn vacatures staan al maanden open. Bouwers roven ook al op elkaars talenten. “Dat begrijp ik wel, maar laten we dat wel op een respectvolle wijze doen”, zegt bouwdirecteur Pascal Arts.

  • Kleine zelfstandigen die bewust gekozen hebben voor het ondernemerschap, mogen niet de dupe worden van regels om schijnconstructies tegen te gaan. Een nieuw kabinet doet er beter aan de risico's te verkleinen die bedrijven lopen als zij mensen in dienst nemen. Dat schrijven Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland en PZO in een brief aan informateur Edith Schippers.